Foto
Video

Privatumo politika

Nuotrauka: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic rūpinasi jūsų privatumu ir nori, kad jūs jaustumėtės saugūs žinodami, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis. ES / EAA duomenų reglamentas BDAR, įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., yra skirtas užtikrinti jūsų privatumą. Mūsų privatumo politikoje paaiškinama, kaip tvarkome asmens duomenis ir saugome juos atsakingai, saugiai ir teisingai, vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais. Taip pat nurodome, kokias jūs, kaip privatus asmuo, turite teises mūsų atžvilgiu ir kaip galite jomis naudotis nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Jūsų asmens duomenys visada buvo atidžiai tvarkomi ir tinkamai saugomi mūsų duomenų bazėse. BDAR suteikia jums galimybę reguliuoti mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Skaitykite daugiau apie mūsų veiklą privatumo politikos srityje arba susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštuGDPR@focusnordic.com.

 

Bendroji informacija

Focus Nordic (čia ir toliau: Focus Nordic, mes, mus ar mūsų) gerbia visų asmenų neliečiamumą ir privatumą, užtikrindama, kad mūsų klientai ir lankytojai galėtų saugiai naudotis mūsų platformomis. Privatumo politikos aprašyme pateikiama visa informacija apie tai, kaip mes renkame, tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis, taip pat nurodomos jūsų teisės ir tai, kokiais būdais galite jomis naudotis. Politika sukurta vadovaujantis naujuoju ES / EAA duomenų reglamentu BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir skirta mūsų esamiems ir būsimiems klientams, dėl įsidarbinimo besikreipiantiems asmenims bei lankytojams visose mūsų platformose. Dėl klausimų, susijusių su mūsų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu GDPR@focusnordic.com.

 

Asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome visus surinktus asmens duomenis atsakingai, saugiai ir teisingai, tad lankydamiesi mūsų platformose ir įsigydami mūsų siūlomas prekes galite jaustis saugūs. Focus Nordic, kaip duomenų valdytojas, yra atsakingas už tvarkomų duomenų apsaugą, kaip tai numato galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Asmens duomenys – tai visų rūšių informacija, kurios fragmentai arba visuma gali būti siejama su konkrečiu asmeniu. Pavyzdžiui, tai gali būti šie asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas. Nepriklausomai nuo to, kokius duomenis renkame ir tvarkome, užtikriname, kad jie yra tinkamai tvarkomi, sisteminami ir saugomi vienoje iš mūsų duomenų bazių. Mes galime perkelti duomenis iš vienos duomenų bazės į kitą. Tačiau jie ir toliau tvarkomi tokiu pačiu atsakingu, saugiu ir tinkamu būdu.

 

Klientų paskyrų ir užsakymų tvarkymas

Focus Nordic privalo tvarkyti ir saugoti įvairius asmens duomenis parduodama prekes, vykdydama užsakymus ir siųsdama siuntas, taip pat suteikdama parduodamoms prekėms garantiją. Jei iš kliento negauname sutikimo rinkti, saugoti ir tvarkyti jo asmens duomenis, įvykdyti savo įsipareigojimų ir užbaigti užsakymo negalime. Todėl norintys įsigyti prekių klientai turi sutikti su mūsų pateiktomis sąlygomis. Jeigu mums nebus duotas sutikimas tvarkyti reikalingus asmens duomenis, užsakymas bus atmestas.

Norėdami perduoti informaciją apie mums pateiktą užsakymą, turime išsaugoti kai kuriuos kontaktinius duomenis. Bendrinama užsakymo informacija gali būti: kainos pasiūlymai, susirašinėjimo informacija, pristatymo rekomendacijos ir visi dokumentai, susiję su sąskaitų faktūrų pateikimu. Užsakymo vykdymui reikalingi asmens duomenys yra šie:

Vardas ir pavardė
Sąskaitų siuntimo adresas
Pristatymo adresas
Telefono numeris
pašto adresas
IP adresas

Užsakymas yra aktyvus mūsų duomenų bazėse, kol iš sandėlio išsiunčiamos visos prekės. Vėliau jis yra archyvuojamas. Focus Nordic saugo archyvuotus užsakymus, kaip patvirtinimą, kad pristatymas buvo sėkmingas ir užsakymas yra įvykdytas. Šie duomenys taip pat naudojami sprendžiant prekių grąžinimo klausimus, skundus arba garantines pretenzijas.

 

Pretenzijos ir aptarnavimo nesklandumai

Focus Nordic gavus skundus, pretenzijas ar informaciją apie aptarnavimo nesklandumus, turime rinkti, saugoti ir tvarkyti kai kuriuos asmens duomenis, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas. Jei mums nebus duotas sutikimas saugoti šiuos asmens duomenis, jie bus pašalinti iš mūsų duomenų bazių, kai problema bus išspręsta. Tačiau, jei bus duotas sutikimas, mes saugosime asmens duomenis iki tolesnio pranešimo arba kol baigsis pateikto gaminio garantija. Asmens duomenys, kurie gali būti saugomi tvarkant skundus, pretenzijas ar informaciją apie aptarnavimo nesklandumus, yra šie:

Asmens kodas
Vardas ir pavardė
Sąskaitų siuntimo adresas
Pristatymo adresas
Telefono numeris
pašto adresas
IP adresas

 

Akcijos ir prizų traukimas

Focus Nordic siūlo įvairias akcijas ir prizų traukimus savo klientams, jų klientams ir (arba) kitiems naudotojams. Norėdami organizuoti akcijas ar prizų traukimus, turime rinkti ir saugoti tam tikrus asmens duomenis, kol užbaigsime pasiūlymą. Dalis asmens duomenų bus pašalinta iš mūsų duomenų bazių, išskyrus informaciją, įtrauktą į mūsų verslo sandorius. Daugiau apie mūsų teisinius įsipareigojimus skaitykite 2.6 skirsnyje. Todėl mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis minėtu laikotarpiu, kad galėtumėte pasinaudoti pasiūlymu. Asmens duomenys, kurie gali būti saugomi kampanijų ir prizų traukimo metu, yra šie:

Asmens kodas
Vardas ir pavardė
Sąskaitų siuntimo adresas
Pristatymo adresas
Telefono numeris
pašto adresas
Banko sąskaitos duomenys

 

Dėl įsidarbinimo besikreipiantys asmenys

Kai gauname darbo paraiškas, jas saugome tuo laikotarpiu, kai vykdoma darbuotojų paieška. Jei paraiška atmetama, mes pašaliname turimą informaciją ir jos neišsaugome nei vienoje iš mūsų duomenų bazių nei fiziškai, nei skaitmeniniu būdu, nebent pareiškėjas sutiktų, kad mes saugotume informaciją naudojimui ateityje. Jei prašymas bus patvirtintas ir pareiškėjas pradės dirbti mūsų įmonėje, jo asmens duomenis perkelsime į mūsų duomenų bazes, kuriose jie bus saugomi visą darbuotojo įdarbinimo laiką įstatymuose numatyta tvarka. Nutraukus darbinius santykius, mes pašaliname visą neaktualią informaciją, išsaugodami tik su teisiniais įsipareigojimais susijusius duomenis. Asmens duomenys, kurie gali būti saugomi ir naudojami darbo paraiškų teikimo metu, yra šie:

Asmens kodas
Vardas ir pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono numeris
pašto adresas

 

Bendravimas ir siuntimai

Focus Nordic saugo kontaktinių duomenų registrą, naudojamą teikti bendro pobūdžio informacijai, reklamai, informacijai apie akcijas ir kt. Šiame registre saugome klientų ir įmonių atstovų duomenis. Be to, mes taip pat saugome informaciją apie tai, ar asmuo pageidauja gauti informaciją iš mūsų. Remdamiesi šia informacija, planuojame komunikaciją su klientais. Gavę sutikimą saugoti asmens duomenis ir teikti informaciją elektroniniu paštu, kol bus nurodyta kitaip. Asmens duomenys, kurie gali būti saugomi mūsų kontaktinių duomenų registre, yra šie:

Vardas ir pavardė
Pristatymo adresas
Telefono numeris
pašto adresas

 

Teisiniai įsipareigojimai

Focus Nordic, kaip ir visos įmonės, yra įpareigota saugoti verslo sandorių su savo klientais informaciją, kaip tai numato galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Jei mums nepateikiami reikalingi duomenys, mes negalime vykdyti savo teisinių įsipareigojimų ir todėl verslo sandoris su klientais negali būti vykdomas. Asmens duomenys, kurie gali būti saugomi mūsų verslo sandoriuose, yra šie:

Asmens kodas
Vardas ir pavardė
Sąskaitų siuntimo adresas
Pristatymo adresas
Telefono numeris
pašto adresas

 

Asmens duomenų bendrinimas

Focus Nordic verslo ryšiais yra susijusi su išoriniais partneriais, turinčiais kontroliuojamą prieigą prie mūsų duomenų bazių. Su jais esame sudarę sutartis, todėl jie laikosi tų pačių taisyklių, kurių privalo laikytis visos įmonės. Focus Nordic kontroliuoja darbuotojus, turinčius prieigą prie asmens duomenų mūsų partnerių įmonėse, todėl duomenys yra tvarkomi taip pat atsakingai, saugiai ir teisingai. Mes suteikiame savo partneriams prieigą prie mūsų duomenų bazių dėl šių priežasčių:

Palaikymas ir problemų sprendimai
Plėtra
Techninė priežiūra
Naujinimai ir diegimai
Duomenų bazių integravimas
Garantinis aptarnavimas
Siuntų pristatymas

 

Jūsų teisės

Kaip mūsų platformų klientas ar lankytojas, galite bet kuriuo metu pasinaudoti savo teisėmis ir gauti informaciją apie visus jūsų asmens duomenis, saugomus mūsų duomenų bazėse. Pateikus prašymą, surinksime informaciją apie visus saugomus jūsų asmens duomenis, kurių dalį ar visus turite teisę ištrinti, arba pateikti papildomą informaciją, kurią galėjote praleisti.

Prašydami savo asmens duomenų iš mūsų, jūs taip pat turite teisę gauti daugiau informacijos, pavyzdžiui, kodėl mes saugome informaciją, su kuo ja dalijomės, arba iš kur gavome informaciją, jei ji gauta iš trečiųjų šalių.

Galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pasinaudoti savo teisėmis. Siųskite el. laišką mūsų duomenų apsaugos pareigūnui adresu GDPR@focusnordic.com.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Focus Nordic pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti savo privatumo politiką. Naujausia versija visada bus prieinama mūsų svetainėje. Apie didesnius pokyčius privatumo politikoje informuosime elektroniniu paštu, bei nurodysime datą, nuo kurios naujoji versija įsigalioja.

Pasirinkti regioną