Prieš užsakydami, prašome pridėti produktų į savo krepšelį

Prieš užsakydami, prašome pridėti produktų į savo krepšelį

Prisijungti

Atsakomybė

Nuotrauka: Pata Degerman

Įmonėje Focus Nordic mes aktyviai pasisakome už tinkamas darbo ir socialines sąlygas tiek mūsų darbuotojams, tiek mūsų tiekėjams ir partneriams visame pasaulyje. Svarbu, kad mūsų produktai būtų gaminami laikantis etiško, socialiai atsakingo bei aplinkai draugiško požiūrio.


Nuotrauka: Petr Klapper

Pagarba žmogaus teisėms

Pagarba žmogaus teisėms yra kertinis Focus Nordic akmuo. Savo Elgesio kodekse įgyvendinome Jungtinių Tautų „Global Compact“ principus, kurie, pavyzdžiui, reiškia, kad nei vienas Focus Nordic darbuotojas ar tiekėjas negali būti diskriminuojamas. Mes prieštaraujame vaikų ir prievartiniam darbui. Focus Nordic ir mūsų tiekėjai laikosi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Tarptautinės darbo organizavimo deklaracijos dėl pagrindinių darbo principų ir teisių bei vyriausybės įstatymų.


Nuotrauka: Jonas Borg

Tvari prekyba su tikslu

Focus Nordic yra Amfori – pirmaujančios pasaulinės atviros ir tvarios prekybos verslo asociacijos – narė. Mes tikime pasauliu, kur prekyba atneša socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą visiems. Kartu su daugiau nei 700 kitų įmonių narių galime daryti įtaką ir prisidėti prie pozityvių pokyčių dideliu mastu. Visi Amfori nariai yra susitarę dėl bendro elgesio kodekso, kad įgyvendintų savo tiekėjams keliamus reikalavimus darbo sąlygų ir socialinės padėties atžvilgiu.

Kaip Amfori narė, mes prisidedame prie pasaulinių 2030 m. Jungtinių Tautų tvarios plėtros tikslų. Paskelbti 2015 m. Tvarios plėtros tikslai yra veiksmų planas skirtas kovoti su pasauliniais iššūkiais. Nuo nelygybės iki klimato pokyčių – jie atspindi visuotinę raidą, kuri taikoma visai tarptautinei bendruomenei. Verslai yra unikalioje padėtyje ir gali padėti įgyvendinti tikslus ir daryti įtaką pasaulinėms tiekimo grandinėms.


Nuotrauka: Jakub Fišer

Saugi ir sveika darbo aplinka

Pasitenkinimas darbu, motyvacija, profesinė sveikata ir saugumas yra pagrindiniai Focus Nordic prioritetai. Nei vienas Focus Nordic ar pas vieną iš tiekėjų įdarbintas žmogus neturėtų rizikuoti savo fizine ar psichologine gerove.

Mes aktyviai stengiamės suteikti lygias galimybes visų lyčių, amžių, tautybės, seksualinės orientacijos ir tapatybės, negalės bei judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms. Mes gerbiame vienas kitą. Focus Nordic netoleruoja jokio tipo seksualinės prievartos.

Bet kokios formos narkotinės medžiagos nėra toleruojamos Focus Nordic. Imamės prevencinių veiksmų aptikti įspėjamuosius priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo požymius ankstyvame etape ir prireikus siūlome savo darbuotojams pagalbą.


Nuotrauka: Therese Asplund

Produktų saugumas

Gamintojai vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant, kad Europos ekonominėje erdvėje (EEE) parduodami produktai būtų saugūs ir atitiktų ES saugumo, sveikatos ir aplinkosauginius standartus. Elektroniniai įrenginiai turi turėti CE žymą, kuri reiškia, jog gamintojas užtikrina, kad produktas atitinka visus teisinius reikalavimus ir gali būti parduodamas EEE. Tai taip pat yra taikoma ir kitose šalyse pagamintiems produktams parduodamiems EEE. CE žymėjimas taip pat palaiko sąžiningą konkurenciją, kai visoms įmonėms taikoma atskaitomybė pagal tas pačias taisykles. Visas Focus Nordic produktų asortimentas su elektroninėmis dalimis turi CE žymėjimą.


Nuotrauka: Hans Strand

Įtaka aplinkai

Siekdami sumažinti poveikį aplinkai, dauguma logistikos transporto yra atgabenami laivais. Kartu su savo logistikos partneriais aktyviai dirbame išvien, kad sumažintumėme anglies dvideginio emisiją ir degalų sąnaudas. Mes mažiname popieriaus sąnaudas, pavyzdžiui, siunčiame skaitmenines sąskaitas faktūras ir vengiame nereikalingų pakavimo medžiagų naudodami perdirbtas ir tvarias medžiagas.


Nuotrauka: Jan Brezina

Rūšiavimas

ES elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (EEĮ) įsigaliojo 2003 m. Joje buvo numatyta sukurti schemas, leidžiančias vartotojams nemokamai grąžinti savo elektrinę ir elektroninę įrangą nemokamai. Schemomis siekiama padidinti elektros ir elektronikos atliekų perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.

Prekiaudamas baterijomis Europos rinkoje, gamintojas tampa atsakingu už baterijas pagal ES direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų. Direktyva siekiama sumažinti negatyvų baterijų, akumuliatorių bei jų atliekų poveikį suderinant reikalavimus, uždraudžiant baterijas su kenksmingomis medžiagomis ir sukuriant schemą baterijų surinkimui ir perdirbimui.

ES direktyva dėl pakuočių tvarkymo ir pakuočių atliekų siekiama užkirsti kelią ir sumažinti pakuočių ir pakuočių atliekų poveikį aplinkai, skatinti pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitas pakuočių atliekų panaudojimo formas vietoj išmetimo.

Focus Nordic yra šių vietinių elektrinės ir elektroninės įrangos, baterijų, pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo schemų ir asociacijų narė:

Čekijos respublika: Rema System ir Ekokom
Danija: ERP ir DPA System
Suomija: Elker ir Rinki
Norvegija: NorSirk ir Batteriretur
Lenkija: Electro-System ir Interseroh
Slovakija: SEWA
Švedija: El-Kretsen ir FTI

Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje yra Focus Nordic B2B klientai ir kaip produkto importuotojai jie yra atsakingi už gamintojo atsakomybę už elektroninę įrangą ir baterijas.

Naujienlaiškio prenumerata

Gaukite naujjienas paie produktus, įkvepiančių įdėjų ir specialių pasiūlymų.